Ang Babaeng Nawawala sa Sarili

Ang Babaeng Nawawala sa Sarili

When a conservative woman is possessed by a vengeful spirit, she becomes sexually promiscuous and seduces a lot of men.